Naturvidenskab og religion – Niels Bohr Archive

Helge Kragh:
NATURVIDENSKAB OG RELIGION I HISTORISK PERSPEKTIV

Religiøs tro bliver ofte anset som uforenelig med naturvidenskaben. At dette ikke er tilfældet, viser sig ikke mindst, når forholdet anskues ud fra videnskabshistorien. For overhovedet at forstå forholdet, må de grundlæggende træk i henholdsvis religion og naturvidenskab dog først gøres klare. Foredraget vil omfatte en sådan klargøring men især fokusere på en række eksempler fra videnskabshistorien, hvor de to områder har vekselvirket. Flere af eksemplerne er fra de astronomisk-kosmologiske videnskaber, herunder fra deres moderne udvikling.