Foredrag

Niels Bohr Arkivet afholder populærvidenskabelige foredrag om fysikkens historie for skoleklasser og gymnasieklasser. Tilmelding sendes til arkivar Rob Sunderland (sunderland@nbi.ku.dk) senest 14 dage, inden foredraget ønskes afholdt. Der kan også aftales foredrag om aktuel forskning i fysik direkte hos Niels Bohr Institutet (kontakt: Søren Granat, granat@nbi.ku.dk).

Niels Bohr Arkivet afholder foredrag om:

 • "Niels Bohr og hans institut"
  (foredragsholder: arkivar Rob Sunderland)
  Varighed: 1 time, inkl. diskussion
  Tidspunkt: Hele året
  Adresse: Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100 København Ø
  Deltagerantal: 15–60

Der kan også bestilles følgende foredrag:

Der vil blive lagt op til en diskussion efter hvert foredrag. Det anbefales, at tilmeldingen sker i god tid, og at klasserne forbereder sig inden arrangementet.

Hvad angår det sidstnævnte foredrag (om atombomben) ville det være en fordel, hvis deltagerne forinden havde læst Niels Bohrs brev til FN om en "Åben Verden", enten i den engelske originalversion eller i dansk oversættelse.