Warning

Coronavirus Information på dansk / Information in English

For Danish students (in Danish) – Niels Bohr Archive

Niels Bohr Archive > Outreach > For Danish students (i...

For Danish students (in Danish)

I 1913 udarbejdede Niels Bohr sin epokegørende atommodel, der har revolutioneret vores forståelse af fysikken. Den har dannet grundlag for den kvantemekaniske revolution, som har ledt til en helt ny og anderledes erkendelse af naturens grundlæggende egenskaber. Niels Bohr fik Nobelprisen for sin opdagelse i 1922, hvorefter han engagerede sig stærkt ikke alene i fysik, men i etableringen af sit eget indflydelsesrige institut, så vel som i filosofiske og politiske spørgsmål.